Κουτί καλύψεως του ρολού ασφαλείας

Κουτί καλύψεως ρολού

Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο το τύλιγμα του ρολλού να καλύπτεται. Οι λόγοι είναι τόσο πρακτικοί όσο και αισθητικοί. Ο σημαντικότερος λόγος χρήσης των κουτιών καλύψεως των ρολών είναι η ασφάλεια. Στις περιπτώσεις εργασιών σε σημείο κοντινό στο τύλιγμα του ρολλού το οποίο δεν καλύπτεται, ο κίνδυνος τραυματισμού είναι αρκετά μεγάλος αν δεν αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο ή δεν ασφαλιστεί η κίνησή του.

Επιπλέον όταν το ρολλό έχει τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου ή όταν έχει τοποθετηθεί κάτω από το δοκάρι, ο μηχανισμός κίνησης του ρολλού έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και πρέπει να προστατευθεί από τα καιρικά φαινόμενα. Τέλος, σε κάθε περίπτωση το κουτί καλύψεως προσφέρει τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα.

· Από γαλβανισμένο σίδηρο πάχους 1,0 ώς 1,25 mm ή από αλουμίνιο.

· Κατασκευάζεται κατόπιν παραγγελίας ώστε να συνδυάζεται τέλεια με τον υπάρχοντα χώρο.

· Βαμμένο ηλεκτροστατικά στο ίδιο ή διαφορετικό χρώμα με την κουρτίνα και τους οδηγούς του ρολλού (πάνω από 50 διαφορετικές αποχρώσεις).

· Κατασκευασμένο με νευρώσεις ή με διπλό τοίχωμα με διαγραμμίσεις (για την επιλογή του αλουμινίου) για μεγαλύτερη στιβαρότητα και καλύτερη αισθητική.

· Εύκολη τοποθέτηση εξαιτίας των διακριτών μερών του.

· Εύκολη απεγκατάσταση για πρόσβαση στο τύλιγμα του ρολλού σε περιπτώσεις επισκευής.

· Με πολλές διαφορετικές επιλογές εγκατάστασης.

Ένα πλήρες κουτί αποτελείται από 5 τμήματα, ανάλογα με τη σχετική του θέση ως προς το τύλιγμα και ως προς το έδαφος: α) το εμπρόσθιο κατακόρυφο τμήμα, β) το οπίσθιο κατακόρυφο τμήμα, γ) το κατώτερο οριζόντιο τμήμα, δ) το ανώτερο οριζόντιο τμήμα και ε) τα πλαϊνά καπάκια του κουτιού.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου, το κουτί καλύψεως μπορεί να είναι μία από τις 3 παρακάτω επιλογές ή συνδυασμός μεταξύ τους:

1) Ταμπλάς ρολλού

Αποτελείται από το εμπρόσθιο κατακόρυφο τμήμα του κουτιού και χρησιμοποιείται ως πρόσοψη του τυλίγματος του ρολλού στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δοκάρι ή το δοκάρι είναι μικρού ύψους

2) Κουτί καλύψεως ρολού τύπου Γ

Αποτελείται από το οπίσθιο κατακόρυφο και από το κατώτερο οριζόντιο τμήμα του κουτιού και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που το τύλιγμα του ρολλού είναι ακριβώς κάτω από το ταβάνι. Το κουτί καλύψεως Γ συνεργάζεται με τα αντίστοιχα καπάκια.

3) Το κουτί καλύψεως ρολού τύπου Π

Αποτελείται από το ανώτερο οριζόντιο, το οπίσθιο κατακόρυφο και το κατώτερο οριζόντιο τμήμα του κουτιού και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που το τύλιγμα του ρολλού απέχει από το ταβάνι ή είναι εξωτερικά του κτιρίου. Το κουτί καλύψεως Π συνεργάζεται με τα αντίστοιχα καπάκια.